Sosyal medyanın evliliklere olumsuz etkileri

Sosyal medyanın evliliklere olumsuz etkileri: Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber internet kullanımı hızlı bir biçimde elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarımız arasına girmiş durumdadır. İnternetle beraber sosyal ağ kullanımı günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Sosyal medya; fertlerin başka kişilerle bağlantı kurdukları ve kendilerini ifade edebildikleri sanal bir ortamdır.

Sosyal Medya etkileşim odaklı olup kişilerin gerçek ilişkilerinin sosyal ortamlara taşınmasına yol açmış ve gerçek ikili ilişkileri sekteye uğratıp olumsuz etkilemiştir. Yapılan araştırmalara ve ailelerin boşanma sebeplerine bakıldığı zaman sekteye uğrayan en önemli kurum aile kurumu olan evlilik kurumudur.

Sosyal medya evlilik birliğini tehdit etmeye başladı
Sosyal medyayla sanal iletişim şekli fertlerin, bir bakıma kolay bir şekilde sosyalleşmesini sağlarken diğer açıdan da evlilik birliğini tehdit etmeye başlamıştır. Sosyal medyanın çiftler arası etkileşimi en çok etkilediği konular; birinci olarak hayat mücadelesi içinde çiftlerin birbirlerine ayıracakları zaman yeteri kadar kısıtlıyken bu zamanın yerini sosyal ağlarda geçirilen zamanın alması ve birbirleriyle nitelikli zaman geçirememeleridir. Eşler arasında gerçekleşen bu durum önemli bir iletişim kopukluğuna neden olmaktadır. Birbirlerine zaman ayırmak adına beraber çıkılan bir akşam yemeğinde dahi yalnızca fiziken iki insan aynı masayı paylaşmakta fakat ellerindeki telefonla gerçek yaşamdaki iletişimi bırakıp sanal iletişime öncelik verdikleri bir çok danışanın terapi odasına getirdiği problemlerden birisidir. Bu durum yalnızca evliliklerde değil insan ilişkilerinde de ciddi bir sorun halini almaktadır.

Sosyal medyanın evliliklere olumsuz etkileri Sanal aldatmalar yaşatıyor

İkinci konu ise çiftlerin sosyal ağların yapaylığına kapılıp birbirlerini suçlamasına sebebiyet vermesidir. İnsanların filmleri, dizileri fazlası ile içselleştirip tüm bunları gerçekmiş gibi bir beklenti içine girmesine yol açmaktadır. Sosyal medyada eşe hazırlanan sofranın, yapılan yemeğin, gidilen mekanın, paylaşılan hediyenin vb. Durumların abartılı veya gerçek dışı paylaşımlar sonucunda bireylerde duyguların ama bu şekilde ifade edilebileceği, insanların hayatlarının yalnızca paylaşılan fotoğraftaki mutluluktan ibaret olduğu algısını oluşturmakta ve bu beklenti karşılanmayınca da bireyin kendisini sevilmez veya değersiz hissetmesine yol açabilmektedir. Sosyal medyanın evliliklerde etkilediği en önemli üçüncü konu ise, sosyal ağların bilinmezlik özelliği ile sanal aldatmaların yaşanmasına ve eşler arasında güvensizlik duygusuna sebep olmasıdır.

Çiftler birbiri ile iletişim kuramıyor

Yapılan çalışmalara göre aile danışma merkezlerine başvuran pek çok çiftin temel sorununun birbirleriyle iletişim kuramamasıdır. Bireylerin çoğunluğu akıllı telefonlardan ya da bilgisayarı açar açmaz evvela üye oldukları sosyal ağ sayfalarına bakmakta ve bu sayfalarda bir hayli fazla zaman geçirmektedir.

Fotoğraf, görüntü ve bilgi gibi verilerin hızlı bir biçimde paylaşılabilmesi, sohbet odaları, oyun, elektronik posta ve sosyal paylaşım ağlarının hayatın vazgeçilmez bir parçası olması, gerek maliyetinin düşük ve kolay erişilebilir olması gerekse sağlamış olduğu anonim etki sayesinde sohbet odalarında arkadaşlık, flört ve cinselliğin paylaşılmasına kadar geniş çerçevedeki internet ilişkileri gitgide artarak evlilik birliğine hasar vermektedir. Devamı >>

Eskişehir psikolog Mürüvvet Deniz Yıldırım ve ekibi ile temasa geçerek her tür psikolog desteğini alabilirsiniz.