Psikolog nedir?

Psikolog, insanların zihinsel problemleri ile daha iyi başa çıkmayı öğrenmelerine yardımcı olur. Psikolojik değerlendirmeler ve konuşma terapisi kullanan bir ruh sağlığı uzmanıdır.

Psikolog nedir?

Psikolog, psikolojik değerlendirmeler ve testler kullanarak zihinsel sağlığınızı analiz eder. Ve tedavi etmek için uzman eğitim ve klinik becerilere sahip olmalıdır. Psikologlar, insanların, yaşam ve ilişki problemleri, zihinsel sağlık sorunları ile daha etkili bir biçimde başa çıkmalarını sağlar. Eskişehir psikolog olarak yanınızdayız.

Klinik psikolog nedir?

Klinik psikoloji bir ayrı bir psikoloji alanıdır, her yaşı, problem çeşitliliğini ve daha ciddi zihinsel sağlık koşullarını kapsar.

Eskişehir psikolog, bireyler ve aileler için, ayrıntılı zihinsel ve davranışsal sağlık hizmeti sağlamak üzere iyi bir eğitime sahip olmalıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok ortamda çalışabilir:

 • Okullar
 • Hastaneler ve klinikler
 • Danışma merkezleri
 • Topluluk örgütleri

Bir danışmanlık psikoloğu ile klinik psikolog arasındaki fark nedir?

Danışmanlık psikoloğunun ve klinik psikoloğun meslekleri arasında çok fazla örtüşme olsa da, temel fark, bir klinik psikoloğun psikopatolojiye (zihinsel sağlık şartlarının incelenmesi) daha fazla odaklanmasıdır; bir danışmanlık psikoloğu ise insanların yaşamlarındaki duygusal, sosyal ve fiziksel stres faktörlerini ele almalarına yardımcı olur. Başka bir deyişle, bir klinik psikolog danışmanlık psikoloğundan daha ciddi zihinsel sağlık problemlerina yardımcı olur.

Bir psikolog ve bir psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Eskişehir psikiyatrist, zihinsel sağlık şartlarını teşhis ve tedavi edebilen bir tıp doktorudur. İlaçları ve diğer tıbbi tedavileri reçete edebilirler. Bir psikolog doktora derecesine sahiptir ve genelde araştırma ya da klinik uygulamada ayrıntılı bir eğitime sahiptir. Psikologlar ruh sağlığı şartlarını psikoterapi (konuşma terapisi) ile tedavi ederler. Bir psikolog genelde ilaç reçete edemez.

Psikiyatristler tipik olarak psikologlardan daha karmaşık zihinsel sağlık durumlarını, özellikle de ilaç ya da tıbbi tedavi gerektirenleri tedavi ederler. Başka bir bakış açısıyla, psikoloji zihin, duygu ve davranışın incelenmesidir; psikiyatri ise ruh sağlığı durumlarının teşhis ve tedavisine odaklanan tıp alanıdır.

Bir psikolog ve bir danışman arasındaki fark nedir?

Psikolojik danışman (genelde terapist olarak da isimlendirilir), psikoloji, danışmanlık psikolojisi ya da evlilik ya da aile terapisi gibi zihinsel sağlık ile ilgili bir alanda yüksek lisans derecesine sahiptir. Bir danışman, bir kişinin zihinsel sağlığını değerlendirmek ve konuşma terapisi gibi terapötik yöntemleri kullanmak için niteliklidir.

Bir psikolog ne yapar?

Psikologlar çok çeşitli insanlara yardım eder ve pek çok davranışsal ve zihinsel sağlık sorununu tedavi edebilir. Ayrıca yaşam ve ilişki konularında da yardımcı olabilirler. İnsanlar bir psikoloğa gidebilirler çünkü kendilerini depresif, endişeli hissetmişlerdir ya da uzun süreden beri özgüven eksikliği çekmişlerdir.

Psikologlar genelde tıbbi durumları olan kişilerin ayrıntılı bakımına da dahil edilir. Örneğin, uyku bozukluğu, kronik ağrı ya da yeme davranışları olan ya da kronik bir hastalıkla başa çıkan insanlara yardımcı olabilirler. Ayrıca bir durumun teşhisine yardımcı olabilecek ya da bir kişinin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını daha fazla anlatabilecek testler ve değerlendirmeler sağlayabilir.

Bu testler şunları değerlendirebilir:

 • Entelektüel beceriler
 • Bilişsel (akıl yürütme ve düşünme) kuvvetli ve zayıf yönleri
 • Mesleki tercih
 • Kişilik özellikleri

Eskişehir Psikologlar, insanların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için kanıta dayalı tedavilerin bir çeşitliliğini kullanırlar. Çoğu zaman, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı değerlendirmek için bir konuşma ilişkisi kurmayı içeren psikoterapiyi (genelde terapi ya da konuşma terapisi olarak bilinir) kullanırlar. Bazı yaygın terapi türleri şunlardır:

 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Diyalektik davranış terapisi
 • Kişilerarası terapi
 • Duygusal terapi
 • Psikodinamik terapi

Terapi bireyler, çiftler ya da aileler için olabilir. Psikoloğunuz, ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize göre en iyi terapi türünü belirlemek için sizinle beraber çalışacaktır.

Bazı insanlar zihinsel sağlık durumlarını yönetmek için konuşma terapisi ve ilaç kombinasyonundan yararlanırlar. Bu sizin için geçerliyse, psikoloğunuz genel tedaviniz için birinci bir psikiyatrist ile beraber çalışacaktır.

Bir psikoloğu ne için görebilirsiniz?

Psikoloğunuz farklı zihinsel ve davranışsal sağlık durumunun tedavisine yardımcı olabilir ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bu sorunlar uzun süreli ya da kısa vadeli olabilir.

Bir psikoloğa görünebileceğiniz durumlar ve koşullar şunları içerir:

 1. Alkol kullanım bozukluğu ve diğer madde kullanım bozuklukları
 2. Öfke problemleri
 3. Kaygı
 4. Vücut dismorfik bozukluğu
 5. Yeni bir tanı ile başa çıkmak ya da kronik bir hastalığı yönetmek
 6. Depresyon
 7. Yeme bozuklukları
 8. Aile ve ilişki problemleri
 9. Kumar oynama bozukluğu
 10. Cinsiyet disforisi
 11. Keder ve kayıp
 12. İş ya da okul performansı ile alakalı sorunlar
 13. Obezite
 14. Ağrı.
 15. Travma sonrası stres bozukluğu
 16. Doğum sonrası depresyon
 17. Uyku bozuklukları
 18. Stres yönetimi
 19. Özgüven problemleri
 20. Fobi
 21. Sağlıksız alışkanlıklar
  Travma

Zihinsel sağlık ve davranış bozuklukları için yardım almaya karar verdiyseniz Eskişehir psikolog MÜRÜVVET DENİZ YILDIRIM ve ekibi Eskişehir genelinde hizmet sunmaktadır. Zihinsel sağlık şartları oldukça yaygındır ve zihinsel sağlığınız ve duygusal sağlığınız fiziksel sağlığınız kadar önemlidir.